Bumblebee Travel - Du Lịch Ong Nghệ

Công ty có trụ sở tại Việt Nam và Canada. Chuyên tổ chức du lịch trong và ngoài nước, đặc biệt du lịch và du học Canada.

Image 01

Nhiều năm kinh nghiệm tổ chức các chương trình tham quan, tìm hiểu thị trường... du họcđịnh cư Canada.

Image 02
101 Arlington Dr, Moncton, NB, Canada.
Email: info @bumblebeevietnam.com
Web: www.bumblebeevietnam.com
Tel: +1 506 961 8168

Dịch vụ

Image 02

Cung cấp các chương trình du lịch trọn gói trong và ngoài nước.

Du lịch Canada; Tư vấn du học Canada các cấp, từ phổ thông cơ sở đến cao đẳng, đại học và sau đại học. Đặc biệt chương trình học nghề với cơ hội định cư Quebec.

Bumblebee Travel

101 Arlington Dr, Moncton, NB, Canada

Email: info @bumblebeevietnam.com

Tel: +1 506 961 8168